Mgr. Jana Mroščáková

Mgr. Jana Mroščáková

Kandidátka č. 84

Každá kríza prináša nové možnosti

Ako matka dvoch detí si čoraz viac uvedomujem náš dlh voči budúcim generáciám. Zanecháme im raz nekvalitné školstvo, kultúru ponechanú na milosť politikom, krajinu zjazvenú nepremyslenými zásahmi a večne živoriacu vedu?

Nie som zástancom billboardov s heslami o nepolitickej politike, práve naopak, myslím, že politik sa má venovať profesionálne svojej práci - politike, byť zodpovedný za dôsledky svojich rozhodnutí a vedieť si vnútorne obhájiť svoj postoj. Do politiky vstupujem v najhoršom období, aké naša vlasť od jej vzniku zažila.

Roky pandémie, ruská hybridná vojna a nakoniec otvorená agresia voči Ukrajine sprevádzaná obrovským nárastom cien energií a infláciou, to všetko sa podpisuje na celkovej atmosfére v našej spoločnosti. Vraví sa, že každá kríza prináša nové možnosti a ja chcem byť jednou z tých, ktorí budú pomáhať tieto možnosti nachádzať a využívať.