Ing. Anton Matulčík

Ing. Anton Matulčík

Kandidát č. 87
Ponúkam riešenia z praxe, skúsenosti zo sveta a nie od stola

Celý život som zasvätil podnikaniu a ekonomickej diplomacii. Mojou prioritou sú lepšie podmienky pre zamestnávateľov, odbúravanie byrokracie, podpora slovenského exportu, pomoc firmám uplatniť sa na zahraničných trhoch a tak podporiť zamestnanosť.