Bc. Miroslava Bátovská

Bc. Miroslava Bátovská

48 rokov
Kandidátka č. 118

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Hľadám riešenia na problémy a nie problémy v riešeniach.

Ako žena a matka je pre mňa prirodzené zaujímať sa o druhých a neváhať podať pomocnú ruku. Práca v komunálnej politike ma naučila, aké je dôležité nebyť ľahostajný a ako zdanlivo drobné veci môžu mať zásadný vplyv na kvalitu života ľudí. 

Moje vzdelanie v oblasti manažmentu verejnej správy ma takpovediac nasmerovalo na prácu v štátnej a verejnej správe, pričom mojim hlavným zameraním je projektové riadenie. To ma naučilo doťahovať veci do konca.

Mojim cieľom je sústrediť väčšiu pozornosť na podporu samosprávy a zlepšiť legislatívne podmienky tak, aby mestá a obce mohli lepšie uplatňovať svoje kompetencie s priamym dopadom na zlepšenie života obyvateľov. A to hlavne pre komunity, sociálne slabších a znevýhodnených občanov.