JUDr. Milan Piršč

JUDr. Milan Piršč

51 rokov
Pôsobenie:
Svidník
Okresný predseda

Za to, čo je vzácne, treba bojovať.

Vyštudoval som Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2002 som získal akademický titul daňového exekučného konania. To síce neznie ako najzaujímavejšia práca na svete, ale pre riadne fungovanie verejných financií je nevyhnutná. Pôsobil som ako vedúci výberu poistného Sociálnej poisťovni vo Svidníku, kde som bol neskôr aj riaditeľom. Na Ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave som sa metodicky podieľal na tvorbe tzv. správneho výkonu pri vymáhaní pohľadávok. Som zakladajúcim členom SaS, aktívne sa spolupodieľam na tvorbe našej pýchy – programu, konkrétne na riešeniach pre sociálne veci a rodiny. V súčasnosti som riaditeľom pobočky vo Svidníku, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu pobočku na Slovensku.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá