Ing., Bc. Juraj Lenhardt MBA, M.A.

Ing., Bc. Juraj Lenhardt MBA, M.A.

53 rokov
Pôsobenie:
Košický kraj
Krajský predseda

Mandát v Rozhodcovskej komisii: do roku 2021

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá