PhDr. Karol Ides

PhDr. Karol Ides

Pôsobenie:
Komárno
Okresný predseda

Mandát v Dozornej a rozhodcovskej komisii: do roku 2023

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá