Členstvo

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85


Nie sme elitárskou stranou a preto neobmedzujeme počet členov. Na druhej strane však nemáme záujem naháňať členov, aby sme mohli ohurovať vysokými číslami. 

Každý člen SaS musí spĺňať tieto kritériá:

 1. stotožňuje sa s hodnotami a zaväzuje sa dodržiavať etické zásady strany SaS;

 2. nebol členom KSČ alebo KSS;

 3. nespolupracoval s ŠtB;

 4. má čistý register trestov;

 5. nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, daňového úradu a zdravotnej poisťovne;

 6. nie je príslušníkom Ozbrojených síl SR v zmysle zákona č. 346/2005;

 7. nemá „kostlivcov v skrini“, teda nie je a nebol kapitálovo prepojený s problémovými osobami, nie je a nebol spájaný s rôznymi kauzami, nie je a nebol podozrievaný z podvodov a podobne;

 8. má riadne zabezpečené financovanie svojich životných nákladov;

 9. súhlasí so zverejnením základných údajov ako sú meno, priezvisko, mesto, rok narodenia, vzdelanie a stranícka minulosť;

 10. uvedie, v ktorých stranách bol v minulosti členom a za ktoré strany kandidoval ako nezávislý kandidát.

 • Vek žiadateľa, jeho pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, minulosť rodičov či príbuzenské väzby nezohrávajú pri posudzovaní žiadosti žiadnu úlohu. Rozhodujú vedomosti, skúsenosti, povesť, vôľa či hodnoty korešpondujúce s hodnotami SaS a najmä výsledky.

 • Záujemcovia o členstvo, spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, posielajte, prosím, svoje žiadosti o členstvo na adresuasistentka@sas.sk.

 • Žiadosť o členstvo musí obsahovať:

 1. Štruktúrovaný životopis s fotografiou v Europass formáte.

 2. Vyplnené čestné prehlásenie.

 3. Sprievodný e-mail, v ktorom vysvetlíte svoju motiváciu vstúpiť do strany.


Po zaslaní dokumentov ich vyhodnotí náš Výbor pre ľudské zdroje, ktorý rozhodne, či existujú dôvody na odmietnutie žiadosti o členstva. Ak dôvody na odmietnutie žiadosti neexistujú, tak vás pozveme na osobné stretnutie. To sa spravidla koná v našom sídle – v Liberálnom dome na Priemyselnej 8 v Bratislave.

Konečné vyrozumenie vám zašleme najneskôr do 60 dníod osobného stretnutia.

Samozrejme, môže sa stať, že pozvánku na osobné stretnutie nedostanete alebo že vás po pohovore neprijmeme za člena. Už teraz vás prosíme, aby ste nám to nemali za zlé. Členská základňa je náš najväčší kapitál a pri najmenších pochybnostiach žiadateľov radšej odmietame. Navyše, dôvody odmietnutia vôbec nemusia súvisieť so cťou a bezúhonnosťou záujemcu. Keď niekto napríklad vo svojom životopise uvedie, že študuje, je konateľom v jednej firme a druhú rozbieha, tak len ťažko sa bude môcť reálne venovať činnosti v strane. Zároveň si vyhradzujeme právo o dôvodoch odmietnutia vás neinformovať. Aj s odmietnutými záujemcami o členstvo máme záujem spolupracovať a budeme vďační za vašu podporu. Viac o nečlenskej spolupráci sa dočítate TU.

Novoprijatí členovia sú povinníuhradiť členské vo výške minimálne 100 eur ročne, doručiť originál výpisu z registra trestov poštou do sídla strany a podpísať Hodnoty SaS a Etické zásady strany SaS.
Zároveň dostanú pozvánku do uzavretej skupiny pre členov SaS na Facebooku, ktorá je naším hlavným vnútrostraníckym diskusným fórom.

Členské na rok 2020

Je minimálne 100 eur.

Maximálna výška členského príspevku je 1 000 eurpričom vyššie členské podlieha schváleniu Republikovou radou.

Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 12. 2020.

Členské, prosím, uhraďte na účet – IBAN: SK55 5200 0000 0000 1258 4816, s variabilným symbolom 2020. Do popisu transakcie uveďte, prosím, vaše meno, členské 2020.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá