Prvý semester SaS vo vláde – zodpovednosť, kontrola a vízia (VIDEO)

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Predseda SaS Richard Sulík a čelní predstavitelia strany zhodnotili jej polročné pôsobenie vo vláde na tlačovej besede SaS 20. januára 2011.

Richard Sulík, predseda NRSR

Uplynul približne polrok odkedy Slovensko dostalo šancu na lepší život v podobe víťazstva pravicovej koalície. Bolo to mimoriadne náročné obdobie, ale som presvedčený, že na výsledky našej práce môžeme byť hrdí. Prvoradou úlohou každého jedného ministra bola dôkladná kontrola fungovania rezortu. Odhalili také kauzy, že mnohé z nich ani len nemožno ospravedlňovať opačnou ideológiou, ale išlo o také nehorázne podvody, že bolo podaných viacero trestných oznámení a zrušených množstvo zmlúv. Teraz je našou úlohou napraviť nehoráznosti, ktoré sme zdedili po minulej vláde, naštartovať ekonomiku a obnoviť dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

 

Ľubomír Galko, minister obrany

Ministerstvo obrany bolo do oči bijúcim príkladom toho, ako šafárila predchádzajúca vláda. Zastavili sme bezbrehé rozkrádanie, postupne pretrhávame osobné väzby na zbrojársku lobby a rôzne firmy, ktoré sa výdatne živili na rezorte. Keď objavíme porušenie zákona, neváhame s podaním trestného oznámenia – kauzy modernizácie vrtuľníkov, predražených  počítačov či člnov bez motorov sú toho jasným dôkazom.

Armádu nepotrebujeme len v čase vojny. Vojakov a vojenskú techniku častejšie a rýchlo nasadzujeme pri riešení následkov prírodných pohrôm. Pomáhali sme odstraňovať následky povodne, zachraňovať majetok a životy občanov v Prievidzi, Handlovej a priľahlých obciach. Zosuv pôdy v Krupine je ďalším príkladom rýchleho zásahu našich vojakov.

O tom, že zvyšujeme medzinárodný kredit Slovenska svedčí zvýšenie nášho príspevku do operácie ISAF v Afganistane, ktoré na rozdiel od predchádzajúcej vlády aj finančne kryjeme a zmena nášho pôsobenia v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Obe tieto rozhodnutia boli prijaté so širokou podporou politického spektra vrátane opozície. Jasným ocenením nášho pôsobenia a postavenia Slovenska v zahraničí je oficiálna ponuka, ktorú SR dostala, a to pôsobiť ako vedúca krajina v regióne JUH v misii ALTHEA.

 

Juraj Miškov, minister hospodárstva

Zastavili sme „nehorázne“ plytvanie s verejnými financiami v rezorte - celková výška úspory výdavkov  za II. polrok 2010  je takmer 16 mil. Eur. Významné úspory sa dosiahli napríklad prehodnotením opodstatnenosti niektorých  výdavkov, platných zmlúv a vyjednaním lepších cenových podmienok a využívaním elektronických aukcií. Tento typ verejného obstarávania môže napomôcť ušetriť náklady až do výšky cca 40%. Ďalších takmer 1,3 ml. €. sa ministerstvu podarí ušetriť aj  na mzdách a osobných výdavkoch.

Zlepšujeme podnikateľské prostredie – ministerstvo prišlo s iniciatívnym návrhom, ktorý obsahuje 25 krokov k slobodnejšiemu a kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu. Cieľom je odstrániť administratívne bariéry pre občanov a prioritne pre podnikateľov tak, aby bolo dosiahnuté ich zníženie o viac ako 25%. Rezort hospodárstva si vytýčil za cieľ napríklad podporiť vytvorenie inštitútu jednej živnosti pre všetky voľné živnosti a ich registráciu oznamovacím spôsobom, rozšíriť služby jednotných kontaktných miest o ďalšie registračné a oznamovacie povinnosti, zaviesť jednotné úradné hodiny, spojiť registre živnostenských úradov a obchodných registrov pre právnické osoby, znížiť základné imania pre vybrané druhy právnických osôb, vytvoriť podmienky pre možnosť elektronického podania na zápis a zmeny v obchodnom registri. Všetky navrhované opatrenia môžu výrazne prispieť ku kvalitnejšiemu a slobodnejšiemu podnikateľskému prostrediu, ktoré je prioritou MH SR v tomto volebnom období.  Priviedli sme investorov, vďaka ktorým vznikne množstvo pracovných miest.

 

Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Podporujeme mladé rodiny - v tomto roku pôjde na podporu rodín o 105 miliónov eur viac, ako bolo vyčlenených na rok 2010. Zjednotil sa rodičovský príspevok na úroveň 190,10 eura mesačne, čo pre dve tretiny rodičov znamená prínos cca 26 eur mesačne. Okrem toho sa zvyšuje rodičovský príspevok pri dvojičkách, trojičkách. Zároveň sa zvýšila materská – z 55% vymeriavacieho základu na 60% a predĺžila sa materská dovolenka o 6 týždňov. Tiež sme zvýšili príspevok na starostlivosť o dieťa zo 164,22 eura na 230 eur a zrušili sme zákaz poberania rodičovského príspevku a zárobkovej činnosti.

Prvá fáza odvodovej reformy - aby sa mohol zaviesť odvodový bonus a znížiť odvodové zaťaženie občanov a firiem, naše ministerstvo urobilo prvé nevyhnutné kroky v systéme sociálneho poistenia smerujúce k jednotnému výberu daní a odvodov a superhrubej mzde.

Pomoc pre obce postihnuté povodňami – okamžite ako to bolo možné sme v skrátenom legislatívnom konaní uviedli do života novelu zákona o službách zamestnanosti, vďaka ktorej môžu obce postihnuté povodňami za veľmi výhodných podmienok čerpať finančnú pomoc na preventívne opatrenia a odstraňovanie škôd, pričom zároveň poskytnú prácu nezamestnaným.

Pripravujeme opravu – sfunkčnenie -  II. dôchodkového piliera.

 

Daniel Krajcer, minister kultúry

Splnili sme jeden z najvýraznejších predvolebných sľubov strany Sloboda a solidarita: Vznik novej verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlas a televízia Slovenska - tento krok bol začiatkom reformy verejnoprávnych médií, ako aj riešením krízového stavu Slovenskej televízie.

Novela Tlačového zákona a prísnejšie pravidlá pre zamedzenie konfliktu záujmov v Audiovizuálnom fonde - Predkladaným návrhom novely tlačového zákona sa riešia zásadné výhrady k uplatňovaniu práva na odpoveď, obmedzuje sa právo na odpoveď pre verejného funkcionára v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Na základe našej iniciatívy Audiovizuálny fond sprísnil vnútorné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov členov hlavných orgánov fondu – rady a dozornej komisie. Nové pravidlá sa týkajú vzťahu členov týchto orgánov k žiadateľom a k projektom, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu z fondu.

Zrušenie neefektívnych zmlúv - na základe právnej analýzy a evaluácie došlo k vypovedaniu zmluvy s TENDER MEDIA GROUP, s. r. o., ktorá dosahovala výšku až 170 miliónov eur a ktoré je možné čerpať na digitalizáciu v rámci projektu OPIS. Dôvody sú známe – reálne riziko, že by išlo o neoprávnené výdavky. Slovenská republika by musela túto sumu vrátiť zo štátneho rozpočtu. Popri tom prebiehalo vyhodnocovanie všetkých zmlúv. Výsledkom tohto procesu sú zrušené verejné obstarávania na polygrafické služby a kontroling. Ministerstvo kultúry ušetrilo 1,1 milióna.

 

Netvrdíme, že sme nespravili žiadne chyby. Spravili a platíme za ne. Ale nezriekame sa zodpovednosti. Takýto postoj predošlá vláda nepoznala, a tým spôsobila tejto krajine škody, za ktoré bude platiť každý jeden z nás  ešte dlho.  Spomeňme si na to vždy, keď povedzme pri nákupe zaplatíte kvôli vyššej DPH viac ako pred niekoľkými týždňami. Je jednoduché ignorovať skutočné problémy a prispôsobovať svoju politiku prieskumom verejnej mienky. Zodpovední politici sú však pripravení prijať aj také rozhodnutia, ktoré im body nenahrajú. Išli sme do politiky s tým, že chceme lepší život pre Slovensko. Ak to znamená tvrdo bojovať za zodpovedné vládnutie, nevzdáme sa a nezradíme dôveru našich voličov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá