Znižovanie premlčacích dôb pri znásilnení je neakceptovateľné