Žilinka obhajuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a dehonestuje jeho prokurátorov