Členstvo v NATO je aj po rokoch základným pilierom našej bezpečnosti