Stanovisko Jána Oravca k článku na SME.sk

Štandardný obrázok článku
Aj keď bol zväčša venovaný - mne blízkym - ekonomickým otázkam, najväčšiu odozvu vyvolala časť, ktorá je venovaná otázkam interupcií. Uznávam, že prepis rozhovoru k tejto téme, o ktorej som s p. Sudorom diskutoval asi 20 minút, nevyznieva najšťastnejsie.

Môj postoj určite nie je schvalovaním interupcií, už vôbec nie v ôsmom mesiaci tehotenstva. Snažil som sa len vyjadriť názor, že najdôležitejším mechanizmom na ochranu života, vrátane ešte nenarodených detí, nie je primárne zákon, teda nejaký vonkajší donucovací mechanizmus, ale svedomie jednotlivca, jeho (či jej) morálny kódex, ktorého súčasťou je v našej civilizácii odjakživa úcta k životu a všeobecná neakceptovateľnosť konania, ktoré na život siaha.

Aká by mala byť konkrétna právna úprava je vecou na diskusiu odborníkov, ktorí sa touto závažnou a zároveň veľmi komplikovanou problematikou zaoberajú. Ja v tejto oblasti určite odborníkom nie som, vyjadril som len názor, že svedomie má pre rozhodovanie väčší význam, než akýkoľvek legislatívny zákaz.

Aj vzhľadom na uvedené som uviedol, že problematika interupcií je jednou z mnohých tém, ktoré určite nepatria na pôdu Európskeho parlamentu.

Ján Oravec

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá