Predkladáme uznesenie, aby sa vláda pridala k medzinárodnej iniciatíve na záchranu unesených ukrajinských detí