Neexistuje žiadny reálny dôvod na zmenu RTVS, len ju politicky ovládnuť