Spájanie škôl podporujeme, od ministerstva školstva však očakávame nové riešenia