Zodpovednosť za výsledky do eurovolieb beriem na seba