Podarilo sa nám presadiť zjednodušenie brigád pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku