SaS: Chceme slobodné a sebavedomé Slovensko v silnej Európskej únii

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Európska únia dnes stojí na rázcestí. Nehovoríme o tom len my v SaS, ale uvedomuje si to celá Európa. Stojíme na rázcestí a môžeme si zvoliť len jednu z dvoch ciest. Buď cestu väčšej centralizácie, harmonizácie, či zjednocovania daní alebo cestu posilnenia pôvodných myšlienok európskej integrácie, ktorými sú posilňovanie demokratických mechanizmov, spoluprácu národných štátov a zvyšovanie miery slobody.17. november je dňom boja za slobodu a demokraciu. Dnešný deň je preto v kontexte debát o budúcnosti Slovenska v Európskej únii symbolický. Rozhodnutie, o budúcnosti európskej integrácie, je tiež rozhodnutím o slobode a rozhodnutím o demokracii.

Vznik a formovanie Európskeho spoločenstva sa do dejín zapísalo ako najúspešnejší mierový projekt v histórii európskeho kontinentu. Tlaky na väčšiu integráciu Európskej únie, ktoré dnes vidíme, sú výsledkom krízového stavu. Nešlo  o slobodné rozhodnutie členských štátov o tom, že prenesú viac svojich kompetencií na európske orgány. To nie je správny prístup.


Občania Slovenska a rovnako aj občania ostatných krajín Európskej únie, v záujme prosperity a jej bezproblémového fungovania v budúcnosti a v záujme posilňovania slobody a demokracie, potrebujú priestor na zodpovednú diskusiu o budúcej podobe Európskej únie.

1. Sme za Európsku úniu, kde sa dodržujú pravidlá

Eurozóna a spolu s ňou Európska únia prežívajú najväčšiu krízu od svojho založenia. Neschopnosť  zástupcov členských štátov ukladať si navzájom sankcie za porušenie pravidiel otriasla dôverou veriteľov k najslabším z nich. Vyrovnať s tým sa dá len novou kultúrou zodpovednosti voči verejným financiám, zmenou prístupu k funkciám štátu a sebareflexiou európskych lídrov.

Je to výzva pre politikov, aby našli odvahu aj na ťažké rozhodnutia. Je to zároveň výzva pre Európanov, aby neprepadli beznádeji a robili pri výbere svojich lídrov správne rozhodnutia. Európska únia, eurozóna a napokon ani európska verejnosť už nepotrebujú ďalšie komplikované pravidlá s nulovým účinkom. Nepotrebujú viac umelej jednoty, ale viac rešpektu pred realitou a úcty k hodnotám, pre ktoré európske spoločenstvo vzniklo.

Krízu by sme mali chápať ako príležitosť na lepšiu Európu. Nepremárnime ju.

2. Sme za Euro
Spoločná európska mena je pokračovaním projektu európskeho zjednocovania. Pomáha nášmu podnikaniu a obchodu. Jednostranné vystúpenie malej otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko, z eurozóny, pre nás nie je alternatívou.

Dlhová kríza zreteľne poukázala aj na to, že pre ekonomiky, ktoré premrhali čas na reformy a zaostávajú v konkurencieschopnosti, je silné euro väzením. Kríza eurozóny nie je krízou eura. Bola spôsobená iba fiškálnou nezodpovednosťou niektorých jej členov. Neschopnosť niektorých krajín dodržiavať pravidlá zodpovedného hospodárenia sa však stala bremenom, ktoré ku dnu sťahuje všetkých ostatných členov tohto elitného klubu.

Spoločnú európsku menu preto chápeme v prvom rade ako záväzok udržovať slovenskú ekonomiku v dobrej kondícii. V opačnom prípade stratíme všetky jej výhody a stane sa aj pre nás zrkadlom premárnených príležitostí.

3. Sme eurorealisti, žiadni euroskeptici
Európska únia dnes stojí na rázcestí. Nemôžeme pred tým zatvárať oči, tváriť sa, že sa nič nedeje, a bez otázok prijať všetko, čo príde z Bruselu. Politici sa nemôžu vyhýbať verejnej a zodpovednej diskusii o budúcnosti európskej integrácie, inak sa celá Európska únia vzdiali od svojich občanov. Aj Slovensko má aktuálnu skúsenosť s tým, že celá európska agenda skončila v rukách jedinej politickej strany, čo viedlo k informačnému deficitu na národnej úrovni.

Dnes už vieme, že bolo chybou sústrediť pod jednu spoločnú menu štáty, ktoré na ňu ekonomicky nedozreli. Bude však chybou aj to, ak silní členovia eurozóny v sebaobrannom reflexe vyvinú nepatričný tlak na vznik európskej federácie so silným bruselským centrom. Hlbšiu integráciu si nemožno vynútiť strachom, násilím a oslabovaním demokratických rozhodovacích procesov. Takýto prístup by viedol k tomu, že Európa nebude stáť na pevných základoch tak, ako dnes na pevných základoch nestojí euro. Dlhodobo pretrvávajúci deficit demokracie v eurozóne v konečnom dôsledku povedie k odstredivým tendenciám na strane jednotlivých členských štátov.

Za stranu SaS v tento významný deň vyhlasujem, že chceme slobodné a sebavedomé Slovensko v silnej Európskej únii.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá