SaS pripravuje protikrízový balíček

SaS pripravuje protikrízový balíček

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Rast ekonomiky – to je niečo veľmi krehké. Kríza nás nemôže zastihnúť nepripravených, ako sa to stalo Robertovi Ficovi v roku 2008. Dnes si už nemôžeme dovoliť rozhadzovať peniaze na zbytočné a drahé opatrenia, ako napríklad šrotovné, ktoré síce vyzerajú pekne, ale takmer vôbec nefungujú. A nemôžeme si ani dovoliť krajinu ešte viac zadlžovať. Preto začala SaS, v spolupráci s odborníkmi, pripravovať balík protikrízových opatrení.

Konkrétny balík opatrení, ktoré budú slúžiť pre budúcu vládu ako návrh na konanie počas prvých sto dní od jej nástupu, predstaví SaS začiatkom budúceho roka na medzinárodnej konferencii.

Už dnes by sme však chceli predstaviť princípy, na ktorých budú naše protikrízové opatrenia postavené. Balík týchto  opatrení nesmie byť populistický. Naopak. Musí byť vyvážený, premyslený a účinný. Analyzovali sme viacero modelov zo zahraničia a z krajín, ktoré sú nám najbližšie, to bol napríklad protikrízový plán českej Národnej ekonomickej rady vlády.

Toto sú základné princípy, ktorými sa budeme pri zostavovaní protikrízového balíka riadiť:

1.      Žiadny populizmus, len odborné riešenia

Slovenská ekonomika patrí medzi desať najotvorenejších ekonomík na svete. V malej otvorenej ekonomike nemá pre vládu zmysel rozdávať peniaze, pretože ich veľká časť by aj tak skončila v zahraničí. Kríza na Slovensko prichádza zvonku prostredníctvom poklesu zahraničného dopytu. Domáci dopyt nebol nikdy hlavným motorom rastu na Slovensku, a táto situácia sa tak skoro ani nezmení. Snaha stimulovať domáci dopyt rozdávaním peňazí či dotáciami by preto bola len vyhadzovaním peňazí za cenu ďalšieho zadlženia krajiny. Hlavné opatrenia preto musia smerovať na podporu agregátnej ponuky, a teda najmä na zlepšovanie podnikateľského prostredia, aby firmy mohli vytvárať viac pracovných miest.

 

2.      Dôraz na prevenciu

Nechceme zvyšovať podporu v nezamestnanosti, namiesto toho chceme rastu nezamestnanosti zabrániť. Chceme ľuďom priblížiť prácu, a nie Úrady práce. Je omnoho lacnejšie zabrániť tomu, aby ľudia stratili prácu, než riešiť dôsledky nezamestnanosti. Vláda nedokáže vytvárať pracovné miesta, môže len presúvať zdroje z jedného miesta na iné. Musíme preto zjednodušiť život firmám, aby sa im oplatilo dávať ľuďom prácu. Jedným z opatrení bude aj zrýchlené pokračovanie v projekte Singapur, ktorý má za cieľ odstraňovať byrokraciu pri podnikaní. Rovnako však stále existuje aj priestor na zefektívňovaní fungovania štátu a prebujnelej byrokracie.

 

3.      Sociálna citlivosť

Zameriame sa na opatrenia, ktoré budú mať zmysel nielen v čase krízy, aj v čase rastu ekonomiky. Musia byť systémové a všeobecné. Nebudeme zvýhodňovať úzke záujmové skupiny či odvetvia. Konkrétne opatrenia musia byť založené na zapojení súkromného sektora i štrukturálnych fondov. Každé rozhodnutie, ktoré vláda spraví, má dopad na konkrétnych ľudí. Najsilnejšie opatrenia musia byť zamerané na pomoc občanom, ktorí budú najviac ohrození stratou práce.  Nechceme podporovať tých, ktorí majú zlaté kreditky, ale pomáhať zachovať prácu tým, ktorí sú najviac ohrození.

 

4.      Rozvážne investovanie

Považujeme za zodpovedné investovať len do projektov, ktoré prinášajú viac než len krátkodobú pomoc, a neskôr sa neobrátia proti nám. Nebudeme presadzovať šrotovné ani iné podobné kváziriešenia. Ak sa vláda rozhodne stimulovať ekonomiku výdavkami, musia mať tieto aj ďalší prínos. Zmysel má napríklad investovať do výstavby diaľnic, ktoré prepoja regióny a prinesú prácu bližšie k ľuďom, alebo im zjednodušia cestovanie za ňou. Na tento účel budeme presadzovať tak využitie eurofondov, ako aj výdavkov štátneho rozpočtu.

 

5.      Menej byrokracie, lepšie podmienky pre podnikanie

Kríza sa nedá vyriešiť posilnením úlohy štátu či väčšou reguláciou a byrokraciou. Cesta z krízy vedie len cez posilnenie súkromného sektora a firiem. Potrebujeme mechanizmy, ktoré im uľahčia podnikanie a práve to zvýši počet pracovných miest. Sila nášho protikrízového balíka nebude spočívať v tom, koľko peňazí naň vláda minie, ale v tom, koľko peňazí dokáže firmám ušetriť.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá