Rozpočet K NR SR je postačujúci

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 29
Návrh rozpočtu NR SR na rok 2012 pokrýva všetky výdavky na jej bežnú prevádzku. Výpadok, ktorý tlmočí nové vedenie, sa týka len kapitálových výdavkov, ktoré neboli zo strany MF pri predkladaní návrhu rozpočtu odsúhlasené vzhľadom na šetrenie prostriedkov štátneho rozpočtu. V sume sú výdavky na pokračovanie rekonštrukcie areálu Bratislavského hradu, nákup historického mobiliáru, rekonštrukciu vzduchotechniky v budove parlamentu a nákup výpočtovej techniky pre nové volebné obdobie.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá