BUDÚCNOSŤ bez dlhov

Štandardný obrázok článku
Strana SaS praje do nového roku 2012 všetkým ľuďom na Slovensku zdravie, správne rozhodnutia, politikov, ktorí budú rozumne spravovať krajinu a BUDÚCNOSŤ bez dlhov, s nízkymi daňami a s dobrou prácou.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá