L. Nicholsonová: Zabráňme týraniu detí

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Kto s dieťaťom vo veku 5 až 7 rokov neabsolvuje povinnú preventívnu prehliadku u lekára, príde o detské prídavky.

Dnes by sme asi len ťažko hľadali človeka, ktorý nepozná príbeh utýranej Lucky.

Áno, je pravda, že za podobnými prípadmi je aj ľudské zlyhanie. Je pravda, že ak by sme mali viac ľudí, lepšie ich zaplatili a lepšie ich materiálne vybavili, mohli by sme niektorým tragédiám zabrániť. Verím, že všetko toto raz štát bude vedieť zabezpečiť.

Ale my sa musíme o deti postarať aj dovtedy.

Dnes má štát prehľad o maličkých deťoch do 3. rokov a o deťoch, ktoré chodia do školy. Ale medzitým... netuší... Práve na túto  medzeru v zákonoch malá Lucka doplatila.

V súčasnosti je rodičovský príspevok poskytovaný rodičovi , ktorý sa o dieťa riadne stará. A to sa týka aj absolvovania preventívnych prehliadok u detského lekára.

Medzi 3. a 7. rokom života je jedinou podmienkou na získanie príspevku na dieťa to, že rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa sa o dieťa stará osobne, tj. že mu dieťa nebolo súdom odobraté. Vo väčšine prípadov tak v tomto vekovom rozmedzí nemáme žiadne informácie o zdravotnom stave a sociálnom zázemí dieťaťa, ak pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí nedostanú podnet na prešetrenie pomerov v rodine dieťaťa alebo nemajú iný dôvod skúmať v akých podmienkach dieťa žije.

Navrhujeme,  aby rodič  musel s dieťaťom absolvovať preventívne prehliadky v 5. roku veku dieťaťa a medzi 6. a 7. rokom veku dieťaťa pre získanie prídavku na dieťa. Tento návrh bude mať na rozpočet úplne zanedbateľné dôsledky.

Potvrdenie o tom, že dieťa absolvovalo preventívnu prehliadku, bude podmienkou, aby rodičia dostávali prídavky na deti.

Takto sa už nebude môcť stať, že rodičia budú dieťa schovávať, týrať a zneužívať na to, aby im štát ešte aj platil.

Možno niekto povie, že je to len tlačivo. Ale toto tlačivo môže niekoľko detí zachrániť. Životy a budúcnosť detí nemôže nik zodpovedný, súdny a schopný aspoň nejakého citu, položiť na vedľajšiu koľaj. Nie je to len môj záväzok. Je to zodpovednosť každého poslanca. Vážne by ma totiž zaujímalo, kto z nich by sa postavil a povedal, že neurobí nič proti týraniu detí.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá