Poslanci SaS podali trestné oznámenie v kauze Gorila

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Dňa 20.12.2011 sa objavili údajné prepisy z nasadenia informačno-technických prostriedkov (ITP) na webovom portáli http://skgorila.tumblr.com/ poukazujúce na závažné korupčné praktiky v súvislosti s privatizáciou v rokoch 2005 až 2006.V tejto súvislosti poslanci SaS Kamil Krnáč, Pavol Hladký a Milan Laurenčík podali trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu korupcie na neznámeho páchateľa.

Keďže overenie týchto informácií a prípadné vyvodenie trestnoprávnych dôsledkov vyžaduje súčinnosť viacerých zložiek a orgánov v štáte, SaS v tejto súvislosti očakáva:

- že príslušné vyšetrovacie orgány na tento účel vytvoria špeciálny vyšetrovací tím;

- že prezident SR Ivan Gašparovič, predseda NR SR Pavol Hrušovský a predsedníčka vlády SR Iveta Radičová v zmysle svojich zákonných právomocí požiadajú riaditeľa SIS o detailnú informáciu o skutočnostiach uvedených na webovom portáli http://skgorila.tumblr.com/;

- že súčasní i bývalí vrcholní predstavitelia štátu, pracovníci SIS, Policajného zboru, prokuratúry, a súdov budú napomáhať dôkladnému vyšetrovaniu, s čím súvisí aj zbavenie mlčanlivosti príslušných osôb;

- že Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS v zmysle svojich zákonných oprávnení vykonaná kontrolu v SIS.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá