Politika Smeru v praxi - rast nezamestnanosti

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Vládnúca strana Smer opäť skresľuje realitu, keď alarmujúci nárast nezamestnanosti zvaľuje na nepriaznivé ekonomické podmienky za hranicami Slovenska. Také jednoduché to nie je. Je pravda, že ekonomická aktivita vo svete poklesla, ale každý súdny pozorovateľ zároveň vidí, že politika vlády Smeru v oblasti daní, odvodov, pracovného práva len prehlbuje neochotu zamestnávateľov udržiavať pracovné miesta na Slovensku či dokonca vytvárať nové.

Najhoršie na tom podľa nás je, že Smer nechápe hĺbku hospodárskeho, ale aj mravného úpadku, kam našu krajinu vedie. Miesto toho, aby vypočul varovné hlasy, kritiku svojho nelichotivého vládneho výkonu ignoruje či zľahčuje. Miesto toho, aby podnikal systémové kroky na podporu trhu práce a zdržal sa opatrení, ktoré situáciu zhoršujú, uchyľuje sa k prekonaným dotačným schémam, ktoré naopak prehlbujú krízu a dusia zdravú konkurenciu.
Nezamestnanosť tak Smeru padá na hlavu.
Musíme upozorniť, že nesystémové riešenia zdeformujú trh práce. Takže neskôr, keď sa ekonomická situácia vo svete zlepší, Slovensko nebude pripravené reagovať na pozitívne trendy a pokles nezamestnanosti nastane až s veľkým oneskorením.
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá