Župnú dotáciu Bratislave umožňuje zákon

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Anna Zemanová sa stala členkou zmiešanej komisie, ktorá sa bude zaoberať financovaním opráv zničených bratislavských ciest.

Komisia, ktorú zriadil bratislavský župan Pavol Frešo, je výsledkom iniciatívy a tlaku poslancov SaS v bratislavskom mestskom zastupiteľstve na spravodlivé rozdelenie výnosu dane z motorových vozidiel medzi hlavné mesto a župu. Tá v súčasnosti vyberá daň z motorových vozidiel aj z áut registrovaných na území Bratislavy, ale na údržbu a opravy ciest mestu nijako neprispieva.

Mestskí poslanci SaS v tejto súvislosti nesúhlasia s medializovanými tvrdeniami župana Pavla Freša, že zákony BSK nedovoľujú investovať do cudzieho majetku. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy úplne jasne hovorí, že „vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku“.

„Zničené bratislavské cesty sú presne tá situácia, keď by sa župa nemala k Bratislave, ktorá je jej ekonomických, politickým a kultúrnym centrom, správať macošsky,“ povedala mestská poslankyňa SaS Katarína Augustinič.

Výsledok rokovaní medzi hlavným mestom a bratislavskou župou pozorne sledujú aj poslanci SaS v Národnej rade. Do úvahy totiž prichádza aj podanie návrhu zákona o spravodlivom rozdelení výnosu z dane z motorových vozidiel medzi Bratislavu a župu.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá