Imunitu už majú aj platy sudcov

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
SaS s poľutovaním prijala správu o rozhodnutí Ústavného súdu, podľa ktorého zníženie platov sudcov je v rozpore s ich ústavne deklarovanou nezávislosťou.

Nemyslíme si, že súdna moc má byť odtrhnutá od reálnych ekonomických procesov v krajine a už vôbec nechápeme, aká je príčinná súvislosť medzi nezávislosťou sudcu, jeho zmyslom pre spravodlivosť a primeraným znížením platu, ktoré zodpovedá zhoršenej ekonomickej situácii v krajine a má sa stať súčasťou úspor celého verejného sektora. Rozhodnutie Ústavného súdu pokladáme za ďalší krok k posilňovaniu sudcovskej oligarchie a jej nezaslúžených privilégií. Sme tak svedkami vytvorenia nového typu imunity, ktorá už chráni nielen sudcov, ale aj ich platy.  

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá