Mozaika tunelárskej schémy v Cargu sa vypĺňa

Mozaika tunelárskej schémy v Cargu sa vypĺňa

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Strana Sloboda a Solidarita takzvanú reštrukturalizáciu železničného Carga považuje za privatizáciu jeho vozňového parku, pretože väčšinový podiel v spoločnosti Cargo Wagon, do ktorej budú tieto vozne (12 400 kusov) prevedené, získa investor.

Podľa nás zvolený postup nie je len pokusom zakamuflovať klasickú privatizáciu a vyjsť tak v ústrety ideologickým floskulám prezidentského kandidáta Smeru Roberta Fica. Rozhodnutie ponechať  materskú spoločnosť Cargo v štátnom vlastníctve

znamená zároveň zakonzervovať pochybné obchodné praktiky, ktoré podľa

nášho názoru zodpovedajú termínu „tunelárska schéma“.

Napriek tomu, že súčasťou privatizácie vozňov je ich spätný prenájom (vyše

8 tisíc kusov), Cargo si na základe dvoch „súťaží“ prenajalo od

spoločností Convey a VIP Považský Chlmec ďalšie vozne (700 kusov). Keďže

však tieto súkromné spoločnosti už mali na vozne uzavreté nájomné vzťahy s

Cargom, tieto najskôr museli byť zrušené, aby mohli byť vyhlásené nové

výberové konania.

Z oboch „súťaží“ bola vyradená firma AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn

AG pre nedodanie úplných súťažných podkladov, teda o žiadnu súťaž v pravom

slova zmysle nešlo. O zákazku sa v každom z týchto výberových konaní

uchádzal len jeden záujemca. I keď niekoľko sto vozňov AAE Cargu už prenajímala a zrejme aj stále prenajíma, vyjadrujeme počudovanie nad tým, že bola zo súťaží vylúčená pre nedodanie úplných podkladov.

Ďalšou podozrivou okolnosťou je fakt, že spoločnosti Convey a VIP Považský

Chlmec neprenajímajú Cargu vozne, ktoré vlastnia, ale ktoré si prenajímajú

od lízingovej spoločnosti.  Otázkou je, prečo si Cargo neprenajíma vozne

priamo bez sprostredkovateľov. Alebo inak, na základe akých skutočností je

možné udržovať pri živote takúto schému.  V tejto súvislosti  chceme

upozorniť na niektoré personálne prepojenia a súvislosti.

Disponujeme dôkazom, že za spoločnosť Convey vystupoval Juraj Poór,

príbuzný Vladimíra Poóra, ktorý je médiami označovaný za mecenáša  Smeru.

V prípade spoločnosti VIP Považský Chlmec narazíme zas na Vladimíra

Ľuptáka, súčasného generálneho riaditeľa Carga. Ten bol do roku 2010

jedným z jej konateľov a spoločníkov. Neskôr sa  jediným spoločníkom firmy

VIP Považský Chlmec stala „schránková“ spoločnosť Bizcorp Capital

Financing Limited so sídlom v Londýne.

Za jeden vozeň tak Cargo zaplatí v priebehu 15 rokov 111 tisíc eur. Za to sa

dá kúpiť Porsche Carrera.

Cargo vyhlásilo súťaž na opravu nákladných vagónov za takmer 22 miliónov eur. Opravu vagónov pokladáme za podstatnú skutočnosť, ktorá vstupuje do ceny privatizovaných akcií  spoločnosti Cargo Wagon. Vedia všetci záujemcovia, že ponúkané vozne majú byť v lepšej kondícii, v akej sú dnes? Zohľadnila sa táto 22 miliónová investícia do opráv vozňov v súťažných podkladoch?

SaS opätovne konštatuje, že zastavenie privatizácie Carga prvou vládou

Roberta Fica bola hrubá chyba, vďaka ktorej Slovensko prišlo o stámilióny

eur. Takzvanú reštrukturalizáciu Carga, ktorú presadzuje druhá vláda

Roberta Fica, je nielen privatizáciou vagónov spoločnosti, ale zároveň

zhlukom netransparentných krokov. Tie majú zachrániť nákladného prepravcu

pre bankrotom a súbežne ponechať pri živote rôzne tunelárske schémy. Opäť

vyzývame Roberta Fica, aby sa vzdal prezidentskej kandidatúry a riešil

problémy, ktoré ako premiér dvoch vlád sám spôsobil.

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá