Viac ako 90 % personálu Európskeho parlamentu je znechutených z neustáleho presúvania do Štrasburgu

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 29
Väčšina poslancov Európskeho parlamentu a ich asistentov by chcela ukončiť neustále presúvanie zasadaní do Štrasburgu, kde sa raz mesačne vykonávajú zasadnutia namiesto Bruselu.

Tento zvyk je historicky vybojovaný Francúzskom, v čase krízy by však bolo dobré sa znovu zamyslieť nad jeho významom. Presúvanie zamestnáva dodatočný 317 členný personál na plný úväzok a daňovníkov stojí 180 miliónov eur ročne. Každý rok tiež prispieva k zbytočným 19 000 tonám CO2 vypusteným do ovzdušia, čo je paradox pri snahách Bruselu šetriť životné prostredie a znižovať vypustené množstvo CO2. Pre ukončenie tejto tradície však neexistuje politická vôľa, napriek tomu, že to nemá žiaden praktický význam – práve naopak – podľa prieskumov to má výrazne negatívny dopad na výkonnosť poslancov.

zdroj: euobserver.com

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá