Podľa eurokomisára musí byť pri rozhodovaní opustený princíp jednomyseľnosti