Podľa eurokomisára musí byť pri rozhodovaní opustený princíp jednomyseľnosti

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Olli Rehn, komisár pre hospodárske a menové záležitosti sa postavil proti princípu jednohlasnosti pri rozhodovaní v Európskej únii. Hovorí, že tento princíp musia opustiť pre to, aby mohli reagovať flexibilnejšie na vzniknuté problémy.

Ukazuje tak, že kľúčoví predstavitelia EÚ sa zmýlili, keď pred ťažkým schvaľovaním Lisabonskej zmluvy tvrdili,  že je potrebná práve pre zabezpečenie flexibility rozhodovania. 

Prezident Európskej komisie Josého Manuel Barroso tiež hovorí "Tempo nášho snaženia nemôže diktovať najpomalší štát. Každá členská krajina má právo nekonať. Nemá však právo blokovať kroky ostatných."

Týmto teda akoby hovorí, že každá členská krajina má právo vyjadriť vlastný názor, pokiaľ je teda ten názor v súlade s názorom Európskej únie. Ak má náhodou krajina iný názor, dostane slobodne možnosť vyjadrovať sa znova, až dovtedy, kým sa jej názor nebude zhodovať s názorom EÚ. Vidieť sme to mohli na príklade Írska, ktoré v referende dostalo možnosť slobodne vyjadriť svoj názor na Lisabonskú zmluvu, keď sa však ukázalo, že s ňou nesúhlasí, v ďalšom referende dostala znova možnosť vyjadriť svoj názor, ktorý už, keďže bol v súlade s názorom EÚ, bol akceptovaný.

Zdroj: SME.sk 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá