Systematická rozkrádačka na železniciach

Systematická rozkrádačka na železniciach

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Strana SaS poukazuje pravidelne na nezákonné konanie vlády Roberta Fica. Dnes strana SaS upozorňuje na ďalšie rozkrádanie na ministerstve dopravy, konkrétne na železniciach. Ide o asi dvadsiatku prípadov. Ku všetkým z nich máme doklady a písomnú dokumentáciu. „Pre vyšetrovateľov nebude také ľahké tváriť sa, že sa nič nestalo a nekonať,“ konštatoval predseda SaS Richard Sulík.

Zo všetkých vyberáme tri príklady rozkrádania, ktoré majú spoločné jednoduché prevedenie:

  1. Železnice si vo vlastnej réžii zhotovili mostné provizóriá a zároveň si tú istú vec nechali vyfakturovať od externého dodávateľa Združenie Púchov – OHL ŽS. Železnice tak za jednu a tú istú vec zaplatili dvakrát 60 tisíc eur.2.
  2. Stavebný odpad z modernizácie železničnej trate Považská Teplá – Bytča navrhol projektant, spoločnosť Reming a.s., odviezť na skládky vzdialené 10 až 24 kilometrov. Tak to bolo aj uvedené v rozpočte, ktorý je prílohou zmluvy o dielo medzi Železnicami a združením TEBS v zastúpení TSS Grade. Odpad však vyviezli len 3 kilometre na čiernu skládku – do rybníka v blízkosti obci Predmier. Rozdiel v cene - približne 100 tisíc eur.
  3. ŽSR prevádzkuje železničnú dopravu na stavebných objektoch (konkrétne železničných mostoch SO 42-33-03, SO 42-33-05 a SO 42-33-07) bez akéhokoľvek titulu, pretože na týchto objektoch bolo užívanie povolené len dočasne, a to do júna 2014. Navyše, tieto stavebné objekty neboli nikdy formálne originálnym zhotoviteľom odovzdané a nikdy sa nestali vlastníctvom ŽSR. Objekty boli následne vylúčené z kolaudácie. Generálny dodávateľ pritom nezaplatil subdodávateľovi takmer 2 milióny eur a preto neprešlo vlastníctvo stavieb a stavby nemohli byť odovzdané.

Ide o tri rôzne spôsoby kradnutia – platba dvakrát za to isté, výrazne vyššie vyfakturovanie za niečo, čo stálo menej a nezaplatenie subdodávateľovi. „Keď sa okradnutý subdodávateľ ozval, dočkal sa vyhrážok. Podobných príkladov je veľa. Podávame preto sériu trestných oznámení, na začiatok k týmto trom prípadom. A rovnako tak europoslanec Richard Sulík sa obráti aj na OLAF. Vyzývame NKÚ, nech koná a rovnako vyzývame ministra dopravy Jána Počiatka, aby sa k celej záležitosti vyjadril a vyvodil zodpovednosť“, uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko.

„Ak by si Robert Fico odpustil sociálne balíčky a podobné rozkrádačky, 15% daň by nebola utópiou a mohli sme ju mať už aj dnes,“ uzavrel Richard Sulík. 

Ide o tri rôzne spôsoby kradnutia – platba dvakrát za to isté, výrazne vyššie vyfakturovanie za niečo, čo stálo menej a nezaplatenie subdodávateľovi. Keď sa okradnutý subdodávateľ ozval, dočkal sa vyhrážok. Podobných príkladov je veľa. Podávame preto sériu trestných oznámení, na začiatok k týmto trom prípadom, aj podnet na OLAF. Vyzývame NKÚ, nech koná a rovnako vyzývame na konanie aj ministra dopravy Jána Počiatka.“

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá