Odmeny komunálnych poslancov by mali byť verejnou informáciou

Odmeny komunálnych poslancov by mali byť verejnou informáciou

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Výška odmien poslancov pôsobiacich v komunálnej politike by mali byť verejnou informáciou. Navrhujú to poslanci za stranu Sloboda a Solidarita pôsobiaci v bratislavských mestských častiach a v bratislavskom vyššom územnom celku (BSK).

„Odmeny volených zástupcov by mali byť pre občanov známou informáciou. Ľudia majú právo vedieť, koľko nimi volení zástupcovia dostávajú za svoju činnosť,“ odôvodňuje návrh poslancov jeden z jeho predkladateľov Igor Bendík.

Práve vďaka Bendíkovým aktivitám už platné uznesenie o zverejňovaní platov prijala bratislavská mestská časť Karlova Ves. „Uvedený návrh má slúžiť ako prevencia. Má umožniť obyvateľom jednoduchú kontrolu verejných funkcionárov,“ spresňuje Igor Bendík.

Cieľom je zapojiť do tejto iniciatívy celú Bratislavu, od najnižšieho stupňa až po najvyšší stupeň riadenia, tzn. mestské časti, mesto a BSK. „Tento návrh preto predložíme aj na rokovanie zastupiteľstva BSK,“ dodáva predseda poslaneckého klubu v zastupiteľstve BSK Vladimír Sloboda.

Údaje o výške odmien miestnych, mestských a župných poslancov by mali byť aktualizované raz za mesiac. „V prvom rade vyzveme na prijatie takéhoto uznesenia tie zastupiteľstvá na území Bratislavy, v ktorých pôsobia poslanci za SaS. Neskôr sa pokúsime získať podporu aj tých zvyšných a v hlavnom meste. Toto opatrenie vnímame ako službu občanom. Tieto informácie musí samospráva poskytnúť už aj dnes na základe zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Z tohto dôvodu navrhujeme aby tieto informácie boli zverejňované na webovom sídle mestských častí, miest a BSK pravidelne 1 krát mesačne. Cieľom je, aby obyvatelia nemuseli tieto informácie získavať prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale aby ich našli na webových sídlach verejnej správy.  Ich pravidelné zverejňovanie by malo zvýšiť transparentnosť celej Bratislavy,“ uzatvára Bendík. 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá