Vláda financuje svoje balíčky z peňazí, ktoré mali ľudia nasporené na starobu.

Vláda financuje svoje balíčky z peňazí, ktoré mali ľudia nasporené na starobu.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Poslanci za OĽaNO a SaS Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Jozef Viskupič požiadali Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o výpočet percentuálneho podielu deficitu verejných financií a sumy hrubého verejného dlhu na hrubom domácom produkte, aký by bol bez legislatívnych zásahov do systému starobného dôchodkového sporenia upraveného zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „druhý pilier) v každom jednom roku od roku 2006 do roku 2014.Z odpovede RRZ vyplýva, že v prípade ak by sa zmeny v 2 .pilieri v plnej miere použili na zlepšenie hospodárenia verejnej správy, v roku 2014 by prispeli k zlepšeniu salda o 1,1% HDP a úroveň dlhu by bola nižšia o 3,5% HDP. Ak by vláda nemala k dispozícii peniaze z druhého piliera, verejný dlh by neklesal, ale rástol. Bol by o 3,5 % HDP vyšší.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá