Verejná diskusia: Kroky k spravodlivej justícii

Verejná diskusia: Kroky k spravodlivej justícii

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Nie je žiadnym tajomstvom, že vymožiteľnosť práva na Slovensku je v žalostnom stave. Potvrdzujú to aj každoročné hodnotenia v porovnaní s inými krajinami.Slovensko, žiaľ, hlboko zaostáva za priemerom. Neutešený stav slovenskej justície samozrejme negatívne vplýva na všetky sféry spoločnosti. Práve vymožiteľnosť práva patrí medzi základné piliere zdravého podnikateľského prostredia, ktoré je jedinou zárukou rozvoja pracovného trhu a vytvárania nových pracovných miest. Pokiaľ štát naozaj chce podporovať tieto procesy musí nevyhnutne uskutočniť kroky na efektívne sfunkčnenie justície v prospech občanov. Strana SaS má vo svojom programe rešenia, ktoré sú zárukou pozitívnych zmien. Ich presadenie je v záujme celej spoločnosti.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá