Vodohospodársky podnik zneužíva štátny rozpočet na zastrašovanie kritikov vlády

Vodohospodársky podnik zneužíva štátny rozpočet na zastrašovanie kritikov vlády

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Minulý týždeň minister životného prostredia Peter Žiga ustál návrh na svoje odvolanie pre kauzu kompy cez Dunaj. Jeho chránenec, Ladislav Lazár, riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba sa zatiaľ kritikom, ktorí poukazujú na jeho kauzy vyhráža žalobami. Tieto však majú slúžiť nie na ochranu podniku, ale vyzerá to tak, že skôr na jeho tunelovanie.

Dôkazom je aj konkrétna žaloba podaná na tímlídra strany SaS pre energetiku Karola Galeka, ktorý sa v apríli a máji na svojom blogu vyjadril ku kauze Gabčíkovo. Anexia vodného diela z marca tohto roku vyvolala veľké množstvo otáznikov, nárokov, ďalších žalôb a môže pre Slovensko predstavovať riziko straty stoviek miliónov eur, ako aj diela samotného.

Karol Galek na možné hrozby upozornil v troch príspevkoch, odvolávajúc sa pritom na už predtým zverejnené informácie a známe skutočnosti. Výsledkom je žaloba na ochranu názvu a dobrej povesti štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, pod ktorou je podpísaný ten istý Ladislav Lazár, ktorý sa svojim kritikom vyhráža, že skončia pod mostom. Žaloba pritom rieši predovšetkým tvrdenia, ktoré v prvom rade kritizujú postup Vlády SR a Roberta Fica v tejto kauze. Štátny podnik je uvádzaný iba ako dotknutá osoba, keďže v samotnom spore o určenie platnosti zmluvy o prevádzke vodného diela Gabčíkovo, bola Vodohospodárska výstavba spolu so Slovenskými elektrárňami žalovanou stranou. Celá žaloba je navyše opretá o paragraf občianskeho zákonníka, ktorý ošetruje neoprávnené  použitie obchodného názvu právnickej osoby, čo štátny podnik síce je, avšak plná kontrola a zodpovednosť za jeho konanie je v rukách ministerstva životného prostredia. Vyvstáva tak otázka, čo je skutočným motívom podania žaloby?

Samotnú žalobu pre štátny podnik Vodohospodárska výstavba vypracovala advokátska kancelária Soukeník - Štrpka, s ktorou Ladislav Lazár každoročne uzatvára zmluvu na poskytovanie právnych služieb vo výške 300.000 eur. Za túto sumu advokátska kancelária dáva k dispozícii necelých 3500 hodín právnej pomoci, čo je vlastne pracovný čas pre jedného a pol právnika ročne. Koľko právnikov by si mohla za túto sumu zamestnať interne? Advokátska kancelária Soukeník – Štrpka sa však vo všeobecnosti teší priazni štátnych podnikov, čo dokazuje podobná zmluva na 360.000 eur uzavretá iba pred mesiacom so Slovenskou prenosovou a elektrizačnou sústavou.

Tieto sumy pritom idú z rozpočtov štátnych podnikov a teda takéto výdavky majú priamy vplyv na štátny rozpočet. Podávanie žalôb na kritikov vlády cez externé advokátske kancelárie pod hlavičkou štátneho podniku tak nie je ničím iným, ako snahou o ich zastrašenie za peniaze nás všetkých.

Pre úplnosť však treba ešte uviesť zistenie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI zo začiatku tohto roku, keď zisťovali, koľko stoja štát právne služby. Absolútnym vrcholom bolo zistenie, že práve štátny podnik Vodohospodárska výstavba od roku 2011 do konca roku 2014 eviduje od advokátskej kancelárie Soukeník- Štrpka faktúry v celkovej výške viac ako 4,3 milióna eur, hoci zmluvy boli uzatvorené iba na sumu 480.000 eur. Súčasne sa jednalo o zastupovanie iba v 6 prípadoch!

Žaloby od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na kritikov súčasnej vlády prostredníctvom externých advokátskych kancelárií v strane SaS považujeme na jednej strane za obyčajné zastrašovanie kritikov, na strane druhej za tunelovanie rozpočtu tohto podniku. Z uvedených dôvodov vyzývame Petra Žigu, aby dokázal, že jeho neodvolanie má aj hlbší dôvod, ako iba stranícku príslušnosť, dištancoval sa od káuz Vodohospodárskej výstavby a odvolal jej riaditeľa Ladislava Lazára.

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá