Poslanie

Poslanie
Každá politická strana hovorí o svojich cieľoch prostredníctvom svojho volebného programu.

Pri všetkej úcte k ostatným politickým stranám, zvyčajne je to súbor populistických sľubov kombinovaných s ničnehovoriacimi frázami typu „podčiarkujeme dôležitosť jednoty ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti“ či „garantujeme fungovanie právneho štátu“. Brrr! Mentálny svet autorov takýchto „bútľavých“ volebných programov je ukotvený hlboko v minulosti. A to je dôvod, prečo ľudia volebné programy nečítajú. Nuda a strata času.

Program strany Slobody a Solidarity nepísali ideológovia a propagandisti. Tvorili ho odborníci z rôznych oblastí. Ľudia z praxe. Každý bod programu SaS má jednoduchú a prehľadnú štruktúru. Na začiatku je vždy pomenovaný súčasný stav – čím je nevyhovujúci a z akých príčin. Potom v časti „SaS navrhuje“ sú vymenované konkrétne kroky, ktoré chce strana podniknúť na jeho zlepšenie. V prípade, ak riešenie problému vyžaduje peniaze zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu verejnej správy, je táto suma vyčíslená. V závere každého bodu programu je uvedený prínos, ktorý plynie z našich návrhov.

Všetko je vecné, konkrétne, žiadne nereálne sľuby, frázy. Aj svojím volebným programom SaS dokazuje, že je stranou odborníkov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá