Vízia

Vízia
Máme Poslanie, to je dôvod našej existencie. Máme Hodnoty, ktoré hovoria, akí sme. Naša Vízia je o tom, aké Slovensko si predstavujeme. Po tom, ako sa nám podarilo zrealizovať naše premyslené riešenia, štát zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, včasnú spravodlivosť, základnú mieru solidarity a obstaráva len verejné statky. Na základe tohto prístupu je štát o poznanie štíhlejší než dnes a s jednoduchými a jasnými pravidlami aj citeľne efektívnejší. Štát budúce generácie nezadlžuje.

Členstvo v EÚ je pre Slovensko kľúčovým záujmom. Chceme úspešnú EÚ, preto je dôrazné trvanie na jej reforme súčasťou európskej politiky Slovenska. Súčasne sú záujmy občanov Slovenska na prvom mieste. Štát udeľuje azyl na základe individuálnych osudov a nie v prípade masovej migrácie.

Členstvo v NATO garantuje našej krajine potrebnú vonkajšiu bezpečnosť a na Ozbrojené sily SR vynakladáme v zmysle našich záväzkov dve percentá HDP. Vnútornú bezpečnosť garantujú zdatní a čestní policajti a vyšetrovatelia, ktorí majú pri odhaľovaní trestných činov voľné ruky. Zrušením sovietskeho systému prokuratúry sa prokurátori stali skutočne nezávislí. Spravodlivosť je výrazne vyššia, lebo budú pranierovaní a disciplinárne postihovaní sudcovia s najvyšším počtom pochybení.

Štát nenechá nikoho umrieť od hladu a vykrvácať na ulici, čo znamená, že garantuje každému svojmu občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť. Kto chce viac, musí sa snažiť. Snaženie jednotlivca je uľahčené tým, že neexistujú žiadne bariéry medzi nepracovaním a pracovaním, lebo životné minimum sa v prípade pracovania neprestane vyplácať, ale sa len mierne znižuje.

Nízke a extrémne jednoducho vypočítateľné dane a odvody tvoria finančný vzťah medzi občanom a štátom a robia ľudí slobodnejšími.

Na základe špeciálneho zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách (SVS) štát vyvíja mimoriadne úsilie, aby vzdelal rómske deti a dospelým nezamestnaným Rómom zabezpečil dostatok verejných prác. Falošné motivátory sú odstránené – ľudia zo SVS majú síce tvrdé, ale férové podmienky a musia sa snažiť tak, ako všetci ostatní. Slovensko je rajom pre podnikanie. Podnikateľské prostredie je zlepšené zásadným spôsobom, a to maximálnym zredukovaním administratívnej a finančnej záťaže, ako aj odstránením deformácií a odbúraním bariér pre vstup do podnikania.

Školstvo je postavené na rovnakých podmienkach pre všetky typy zriaďovateľov, je orientované na dieťa a študenta, a zároveň podporuje schopnosť starať sa o seba a o svoju rodinu. Slovenské deti sa umiestňujú na popredných priečkach v rebríčkoch PISA testov. Počet žiakov začal opäť stúpať, lebo materstvo prestalo byť ekonomickým trestom – rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa je naviazaný na predošlý príjem (resp. vzdelanie) a tvorí jeho významnú časť.

V zdravotníctve zabezpečuje štát základnú mieru zdravotnej starostlivosti na základe solidárneho financovania občanmi. Maximálna transparentnosť dovoľuje porovnať odmeny jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súťaž medzi poskytovateľmi, ako aj odštátnenie nemocníc citeľne zvýšili ponuku v prospech pacienta.

A korupcia? Občania si predsa zvolili stranu, ktorá nemá za sebou žiadnych oligarchov a na dôležité miesta v štátnej správe boli dosadení čestní ľudia. Systematické rozkrádanie prestalo existovať. Najväčším problémom v oblasti boja proti korupcii totiž nie sú nedostatočné zákony, ale nominanti oligarchov a mecenášov, ktorým spolitizovaná polícia a prokuratúra dnes zabezpečuje beztrestnosť.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá