Financovanie

Financovanie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
SaS považuje transparentnosť za najdôležitejšiu súčasť boja proti korupcii. Preto zverejňuje zdroje financovania strany - členské poplatky a dary od jednotlivých členov strany.

Politická strana Sloboda a Solidarita si veľmi zakladá na dobrom mene a čistom financovaní. Súčasťou politických kampaní je transparentný účet, na ktorom si verejnosť môže overiť pohyb aj tých najmenších finančných čiastok. Aj sponzoring resp. finančná podpora strane je limitovaná. Inými slovami, strana SaS neprijíma sponzorské príspevky od kohokoľvek, kto je stranu ochotný finančne podporiť. Preto je potrebné, aby boli všetky ponuky sponzoringu schválené Republikovou radou.

Ak máte záujem strane venovať finančný dar, je potrebné poslať Republikovej rade (poštou alebo e-mailom na romanfoltin@gmail.com) stručné informácie o sebe, výške daru, účele, na aký by mali byť financie použité (ak ich chcete účelovo viazať) a Vašej motivácii podporiť stranu SaS. Republiková rada na svojich zasadnutiach žiadosť posúdi a pošle Vám vyrozumenie, či dar prijme alebo nie.

Každý finančný dar politickej strane (v akejkoľvek sume) musí byť zabezpečený notársky overenou darovacou zmluvou. Do zmluvy je potrebné doplniť dáta darcu, podpísať sa, vytlačiť dvakrát, dať overiť u notára a doručiť k nám na centrálu (Liberálny dom, Priemyselná 8, Bratislava) obidva originály. Podpis za našu stranu zabezpečíme my, nie je potrebné spraviť to v jednom termíne. Nami podpísaný originál zašleme poštou späť darcovi. Peniaze neposielajte skôr, ako Vám bude ako darcovi doručený podpísaný originál zmluvy, ale až po jeho obdržaní.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá