Zelená krajina

Zelená krajina

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Strana Sloboda a Solidarita spravila za posledné roky pre ochranu prírody a obzvlášť klímy najviac. Sme takmer jediná parlamentná strana, ktorá ťahá zelené témy. Dosvedčujú to konkrétne kroky, či už boj proti Hornonitrianskym baniam alebo zastavenia biomasakru. Zelená v logu SaS nie je len na parádu.

So zelenou krajinou súvisia aj predstavované riešenia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Aj preto budeme podporovať zvyšovanie produkčného potenciálu pôdy či podporíme monitorovanie prídavných látok pri výrobe potravín. Taktiež myslíme aj na ochranu zvierat a preto zavedieme povinnosť kamerového systému na bitúnkoch.

Cieľom SaS je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy. Navyše, ambíciou SaS je zabezpečiť trvalo udržateľné pestovanie a hospodárenie v lesoch na Slovensku.

V oblasti odpadového hospodárstva predkladáme konkrétne riešenia, ktoré sú realizovateľné už v najbližších mesiacoch po voľbách. Chceme, aby Slovensko budovalo efektívny systém triedeného zberu obalov.

Celý obsah 134 konkrétnych riešení pre zelenú krajinu si môžete pozrieť tu.

Alebo si vo formáte PDF môžete stiahnuť zo záložky Súbory.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá