Manifest eurorealizmu

Manifest eurorealizmu
Sme eurorealisti. Na rozdiel od eurooptimistov, ktorí vravia, že ak niečo nefunguje, treba presunúť ďalšie kompetencie do Bruselu, a na rozdiel od europesimistov, ktorí požadujú vystúpenie z EÚ, vravíme my – eurorealisti, že Európska únia je síce vynikajúci projekt, ale potrebuje reformu.

Základná idea Európskej únie – spoločný trh – a s touto ideou spojené štyri základné slobody – voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb – sú tak skvelé, že treba o ne zabojovať. Tieto myšlienky jej otcov – zakladateľov, veľkých politikov ako Schuman, Adenauer, de Gasperi, Spaak a ďalších, zabezpečili Európe 70 rokov rozvoja bez vojen a apokalyptických kríz, ktoré ju pravidelne sužovali.


Bez Európskej únie by ani Slovensko nebolo tým, čím dnes je a nemohlo by využívať jej hlavné slobody.
Uvažovať o vystúpení Slovenska z EÚ na základe toho, ako to pôjde Britom, je fantazmagória. Odhliadnuc od geografickej polohy, ktorá v našom prípade zohráva svoju dôležitú rolu, Británia je armádna, politická a ekonomická moc s osem storočí dlhou tradíciou právneho štátu. Pre Veľkú Britániu neznamená vystúpenie z EÚ zmenu charakteru štátu, pre Slovenskú republiku by to tak bolo.


Preto nechceme EÚ likvidovať, ani z nej vystupovať. Naopak, v snahe o jej úspešné pokračovanie vznikol aj tento návrh reformy EÚ. Všetky naše návrhy majú jednu spoločnú črtu – dostať EÚ do toho stavu, v ktorom fungovala resp. môže fungovať najlepšie. Tento manifest je odpoveďou všetkým tým, ktorí nám vyčítajú, že stále len kritizujeme, ale nič konkrétne nenavrhujeme. No tak nech sa páči, tu je 23 úplne konkrétnych a pri politickej vôli realizovateľných návrhov. Vždy, keď bude príležitosť, budeme konať v zmysle týchto navrhovaných zmien.

To je zas aj informácia pre našich voličov. Dňa 1. marca 2017 predstavil predseda Európskej komisie takzvanú Bielu knihu1, v ktorej uvádza týchto päť možných scenárov budúcnosti EÚ:
1/ Pokračovanie v súčasnom smerovaní | 2/ Iba jednotný trh | 3/ Tí, ktorí chcú, robia viac 4/ Menej, ale efektívne | 5/ Oveľa viac spoločne
Túto iniciatívu vítame. Je najvyšší čas, aby začala poctivá diskusia o budúcnosti EÚ a diskutovali
sa všetky možné scenáre. Predložený manifest je v súlade so scenárom číslo 4 a vnímajte ho prosím ako príspevok do diskusie o budúcnosti Európy.


Prajeme zaujímavé čítanie!

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show

Alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá