Zelená krajina

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Strana Sloboda a Solidarita spravila za posledné roky pre ochranu prírody a obzvlášť klímy najviac. Sme takmer jediná parlamentná strana, ktorá ťahá zelené témy. Dosvedčujú to konkrétne kroky, či už boj proti Hornonitrianskym baniam alebo zastavenia biomasakru. Zelená v logu SaS nie je len na parádu.

So zelenou krajinou súvisia aj predstavované riešenia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Aj preto budeme podporovať zvyšovanie produkčného potenciálu pôdy či podporíme monitorovanie prídavných látok pri výrobe potravín. Taktiež myslíme aj na ochranu zvierat a preto zavedieme povinnosť kamerového systému na bitúnkoch.

Cieľom SaS je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy. Navyše, ambíciou SaS je zabezpečiť trvalo udržateľné pestovanie a hospodárenie v lesoch na Slovensku.

V oblasti odpadového hospodárstva predkladáme konkrétne riešenia, ktoré sú realizovateľné už v najbližších mesiacoch po voľbách. Chceme, aby Slovensko budovalo efektívny systém triedeného zberu obalov.

>> STIAHNUŤ <<

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá