Vzdelaná spoločnosť

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Spravme Slovensko vzdelanejším! Je to jedna z najväčších výziev v súčasnosti. Kvalitné vzdelanie považujeme za základ osobného rozvoja ako aj za základ rozvoja slobodnej a úspešnej krajiny v 21. storočí.

Je povinnosťou moderného štátu neustále zlepšovať kvalitu vzdelávania. Predstavujeme preto 158 konkrétnych riešení pre vzdelanú spoločnosť. 

Nami navrhované zmeny stoja na 3 základných princípoch:

  1. Väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy
  2. Kvalitnejší systém vzdelávania
  3. Efektívne fungujúci rezort školstva

Tomu, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť, môže výrazne pomôcť aj razantný rozvoj vedy a výskumu, ktorý posunie Slovensko dopredu z pohľadu udržateľnosti pracovných miest a výšky platov. Aj preto, okrem iného, podporíme zvýšenie reálneho financovania vedy a výskumu k cieľovej hodnote 1 % HDP.

V rámci riešení pre vzdelanú spoločnosť predstavujeme reformu „SaS má šport“, ktorá zohľadňuje všetky aspekty športu tak, aby sa cielene rozvíjal, aby peniaze v ňom prúdili transparentne a prinášal osoh jednotlivcom aj krajine dnes aj v budúcnosti.

Taktiež za jeden z faktorov vedúcich k zvyšovaniu kvality každodenného života ľudí považujeme kultúru. Chceme zlepšiť dostupnosť kultúry pre všetkých, sfunkčniť kultúrnu infraštruktúru v mestách a obciach a zvýšiť možnosť sebarealizácie pre amatérskych i profesionálnych aktérov.

Ešte stále sa však domnievame, že štát zasahuje neprimeraným spôsobom do sféry osobného života jednotlivca. Cieľom by malo byť vytvorenie tolerantnej spoločnosti. Okrem registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého i rozdielneho pohlavia, odluky cirkvi od štátu, prichádzame s dekriminalizáciou marihuany.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá