Fungujúce zdravotníctvo

Fungujúce zdravotníctvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 29
Toto nie je program o tom, ako sa natrie fasáda, ale o tom, ako reálne, od základov zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov. Pred viac ako rokom sme spolu s kolegami zo zdravotného tímu predstavili zdravotnú reformu strany Sloboda a Solidarita s názvom 105 x lepšie zdravotníctvo.

Tento dokument 1 sme uviedli ako otvorený a vyzvali sme odbornú i laickú verejnosť, aby ho pripomienkovala. Odvtedy sme absolvovali doslova stovky stretnutí s občanmi, zdravotníckymi pracovníkmi,
pacientskymi organizáciami, expertmi na verejné financie, zdravotnícku legislatívu, predstaviteľmi poisťovní, farmaceutického priemyslu, zdravotníckymi think-thankmi, analytikmi, skrátka všetkými  ainteresovanými v sektore zdravotníctva. V marci sme usporiadali konferenciu zástupcov všetkých zainteresovaných zložiek, ktorým sme predstavili novú verziu našej reformy. Nasledovala intenzívna
celodenná diskusia. V lete sme zorganizovali tri následné semináre na témy liekovej politiky, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a financovania zdravotníctva.

Na základe množstva pripomienok, ako aj na základe meniacej sa situácie v sektore sme aktualizovali a doplnili naše reformné dielo. Predkladáme verejnosti náš pohľad na slovenské zdravotníctvo, na jeho chyby, nedostatky, ako aj náš názor na to, čo považujeme za podstatné, teda princípy jeho fungovania a spôsob jeho nápravy. Chceme, aby verejnosť vedela, že sme dobre pripravení prevziať zodpovednosť za tento náročný, no dlhodobo odsúvaný a prehliadaný sektor. Uvedomujeme si, že nepôjde urobiť všetko hneď. Pokúšame sa však pomenovať opatrenia, ktoré postupne a komplexne prinesú pacientom násobne kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Najsociálnejšie zdravotníctvo je totiž také, v ktorom každé jedno euro vylieči čo najviac ľudí,
alebo dokonca pomôže chorobám predísť.

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/26183111565906154/show

Alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá