Fungujúce zdravotníctvo

Fungujúce zdravotníctvo
S úrovňou slovenského zdravotníctva panuje všeobecná nespokojnosť. Nespokojní sú pacienti, sťažujú sa na zbytočné čakanie v čakárňach, na dezolátny stav nemocníc, na správanie sa lekárov a sestier. Nespokojní sú zdravotnícki i nezdravotnícki pracovníci, nespokojné sú sestry a aj lekári. Sťažujú sa na zlé finančné ocenenie, na preťaženosť, na nevhodné pracovné prostredie.

Objektívne údaje, ktoré uvádzajú renomované medzinárodne inštitúcie, hodnotia naše zdravotníctvo skôr na konci európskeho pelotónu. Zaostávame v riešení odvrátiteľných úmrtí, v dostupnosti onkologickej liečby, v excelentnosti sa ani nepribližujeme Českej republike, hoci máme spoločné korene a dnes aj rovnaké zdroje.


Zákony z čias veľkej reformy zdravotníctva z rokov 2002 – 2006 boli koncipované v duchu pravidla „čo nie je zakázané, je dovolené“. Za posledných 12 rokov dokázali jednotlivé vedenia MZ SR vyprodukovať iba novely, ktorými sa liberálne zákony nedajú zmeniť, len pokaziť. V každej ďalšej a ďalšej novele vidieť snahu začať dirigovať systém zákazmi. Vládnuca strana si na svoje dlhé obdobie vlády nedokázala pripraviť svoju víziu a už vôbec nie ju pretaviť do „ svojich zákonov“. Len deformuje tie, ktoré platia z čias reformy.


Neplatia žiadne, ani základné ekonomické kategórie. Napríklad pojmy ako trh, cena,voľná súťaž a konkurencia, zisk a strata. Akékoľvek navrhované zmeny sú len kamuflážou a dôkazom neschopnosti realizovať model ekonomicky úspešného a najmä občanom plne slúžiaceho solidárneho zdravotníctva. Strana Sloboda a Solidarita má ambíciu prevziať zodpovednosť za Slovensko a pripraviť sa na obdobie „Deň potom“. Predkladáme verejnosti náš pohľad na zdravotníctvo, na jeho chyby, nedostatky, ale aj náš pohľad na to, čo považujeme za podstatné, teda princípy jeho fungovania. Aj v tak nepopulárnej a náročnej oblasti akou je zdravotníctvo, chceme byť pripravení, aby sme vedeli čo, kedy a ako treba spraviť. Aby sme nehľadali riešenia až „za jazdy“.

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/25441453291342217/show

Alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá