Kvalitná starostlivosť

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Kolabujúce zdravotníctvo, plesnivé nemocnice, zlý stav zariadení pre seniorov, nedostatok kvalifikovaného personálu či zlyhávajúci systém sociálnych služieb. Strana SaS predstavuje 234 konkrétnych riešené pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti na Slovensku.

Prinášame systémové zmeny v zdravotníctve. Je dôležité, aby bol zadefinovaný rovnaký nárok pre každého pacienta bez rozdielu v príjmoch a známostiach. Okrem konkrétnych riešením sa zaväzujeme, že podporíme výstavbu novej Národnej nemocnice, ktorá bude zariadením sústreďujúcim špičkové lekárske výkony vo viacerých odboroch, čím bude slúžiť pacientom v celej republike. Prioritou však bude udržať si na Slovensku špičkových lekárov a zdravotné sestry. Rovnako presadíme aj stratifikáciu, ktorej sa tak Robert Fico bál.

Okrem potreby zaviesť špecializované vyšetrovacie tímy na vyšetrovanie prípadov násilia páchaného na ženách, prípadne aj na iných zraniteľných osobách, sa v našom programe venujeme aj sociálnoprávnej ochrany detí. Ponecháme vianočné dôchodky a odstránime nespravodlivé krátenie dôchodkov.

SaS tiež prichádza s reformou sociálne vylúčených spoločenstiev, čo si bude vyžadovať aj zriadenie samostatného ministerstva.

>> STIAHNUŤ <<

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá