NR SR 2016

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
V parlamentných voľbách, ktoré nás čakajú v marci 2016 máte možnosť rozhodnúť o politike, ktorú si želáte, o ktorej si myslíte, že je správna pre Slovensko.

Budete rozhodovať o tom, či má mať Slovensko naďalej vládu, ktorá verejnosti prezentuje týždeň čo týždeň nejakú korupčnú kauzu, ktorá korumpuje voličov jazdou vláčikom zadarmo a inými sociálnymi almužnami, a ktorá systematic- ky ničí podnikateľské prostredie. Alebo či má súčasťou vlády byť strana, ktorá nemá žiadne korupčné kauzy, zato navrhuje premyslené a funkčné riešenia na výrazné zlepšenie podni- kateľského prostredia. Tušíte to, mám na mysli stranu, ktorú som v roku 2009 založil a ktorú odvtedy vediem, stranu Slo- boda a Solidarita.


Takmer sedem rokov našej existencie nebolo rozhodne ľah- kých. Zažili sme najrôznejšie útoky, boli sme vydieraní, časť našich členov odišla, lebo nezdieľali naše hodnoty a najmä, urobili sme množstvo začiatočníckych chýb. To všetko nás scelilo a spravilo skúsenejšími. Dosť skúsenými na to, aby sme mohli povedať, že sme pripravení byť súčasťou reformnej vlády.


Tí, ktorí nás poznáte dobre viete, že sme čestní bojovníci. Že bez ohľadu na to, aké sú práve nálady, nemeníme svoje zá- sadné postoje a že sme sa nespreneverili našim hodnotám. Sme jedna z mála strán, ktorá jasne vylúčila pred - i povoleb- nú spoluprácu so stranou Smer-SD, lebo sme presvedčení, že ľavicová ideológia Slovensko brzdí v raste životnej úrovne a korupcia Slovensku vyslovene škodí.


Sme dobrou, poctivou voľbou. Dávam vám moje slovo, že v zásadných otázkach neotočíme, že v prvom rade budeme hájiť záujmy Slovenska a jeho občanov a že spravíme všetko preto, aby sa nám čím viac bodov z nášho programu, ob- zvlášť z časti AGENDA 2020, podarilo zrealizovať.


Na to potrebujeme váš hlas, o ktorý sa týmto uchádzame. Mandát, ktorý nám dáte, budeme vykonávať čestne a zod- povedne. Sľubujem.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá