NR SR 2010

NR SR 2010

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Je všeobecne známe, že volebné programy politických strán nečíta takmer nikto. Napriek tomu ich všetky politické strany majú, lebo je to akási povinná jazda. Dôvod bude najskôr ten, že typický politický program obsahuje väčšinou nič nehovo- riace frázy a výroky, pod ktoré by bol ochotný podpísať sa každý jeden politik. Mám na mysli vety typu „Chceme efektívne a spravodlivé súdnictvo“ alebo „Chceme svetový mier“ a podobne.

Preto sme si povedali, že do nášho programu napíšeme len konkrétne a v krátkom období reálne vykonateľné zmeny. Vý- razy typu „prehodnotíme“, „otvoríme diskusiu“, „zasadíme sa o ...“ v tomto programe nenájdete, lebo k ničomu nezaväzujú.


Navrhujeme viac ako 120 zmien, o ktorých sme presvedčení, že povedú k zlepšeniu existujúceho stavu a ktoré je možné za- triediť do troch skupín. Buď ide o nové pravidlo, alebo o zmenu existujúceho pravidla, alebo o zrušenie existujúceho pravi- dla. Tú poslednú skupinu netreba podceňovať. Za posledných 20 rokov sa do zákonov dostali nezmyselné a zbytočné pravi- dlá. Už len ich množstvo, neprehľadnosť a často aj absurdnosť spôsobujú v konečnom dôsledku ich nedodržiavanie.

Z uvedeného logicky vyplýva, že nemôžeme mať v progra- me všetko. Určite existujú väčšie problémy a lepšie riešenia ako našich vyše 120 nápadov. To preto, lebo sa nehráme na vševedov, a tiež preto, že nemáme v programe žiadne vše- obecné bláboly. Navrhujeme len tie riešenia, o ktorých vieme, že budú prínosom, a keby sa zrealizovalo len našich viac ako 120 nápadov, stalo by sa Slovensko krajinou, v ktorej by bola radosť žiť.
Závisí od Vás, našich voličov, koľko z našich návrhov sa nám po- darí presadiť. Čím lepší volebný výsledok docielime, tým viac budeme môcť presadiť. V každom prípade začneme ako prvé presadzovať naše predstavy komplexnej reformy odvodov a sociálneho systému, známe aj ako Odvodový bonus. Napriek tomu, že ide o komplexnú matériu, výsledok je úplne jasný - viac peňazí pre Vašu rodinu. To je totiž ten najlepší a najsilnejší sociálny program. Sme presvedčení, že o peniazoch, ktoré ste zarobili Vy, budete vedieť aj najlepšie rozhodnúť Vy.
Pozrite si, prosím, aj naše mzdové koliesko, ktoré je priložené k tomuto programu. Ľahko zistíte, o koľko stúpne čistý me- sačný príjem Vašej rodiny po zavedení odvodového bonusu. A 12. júna nezabudnite, prosím, voliť stranu Sloboda a Solida- rita s číslom 5.

Neexistujú žiadne videá