18 vylepšení volebného systému

18 vylepšení volebného systému

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Ctené voličky, ctení voliči, spravodlivý a fungujúci volebný systém je jediný spôsob, ako docieliť zmenu vlády mierovou a kultivovanou cestou (tie menej kultivované spôsoby sú roxorové tyče, de- fenestrácie, atď.). Ak sa nejaká vláda„odtrh- ne z reťaze“, voliči si zvolia inú. Možno nie ihneď, ale po prvé, majú tú možnosť a po druhé, skôr či neskôr k zmene príde.

Vidieť to nielen na Slovensku, ale aj v mno- hých krajinách Európy a tiež v USA, kde vo- liči mali dosť „establišmentu“ a dali to jasne najavo. To sú dôvody, prečo volebný systém musí byť spravodlivý a funkčný, prečo voľby mu- sia byť tajné a sčítanie hlasov korektné. Pre- tože ide o to, kto bude vládnuť, kto bude rozhodovať prakticky o celom verejnom priestore.
Práve preto sme sa zamysleli nad našim volebným systémom. Tvrdíme, že až tak zlý nie je, že nie je potrebné ho meniť od základov. Zároveň tvrdíme, že znesie vylep- šenia a práve tie v tejto brožúrke navrhujeme. Je ich spolu 18, ako ste si možno v stručnom prehľade na predošlej dvojstrane všimli.
Prajem vám príjemné čítanie.

Celý obsah si môžete pozrieť priamo v prehliadači alebo si vo formáte PDF môžete stiahnúť zo záložky Súbory, prípadne pozrieť online na tomto odkaze.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá