Priority strany SaS

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Strana Sloboda a Solidarita má jasnú víziu o tom, ako by Slovensko mohlo vyzerať, ak sa zrealizujú reformy, ktoré máme nachystané. Aby sme sa k vízii strany SaS dopracovali, stanovil sme si 8 rôznych priorít a ku každej priorite sme predstavili reformné diela. Sú to premyslené a relatívne náročné reformy. Ak bude SaS vo vláde, budeme sa, samozrejme, snažiť tieto reformy presadzovať. Konkrétne ide o Manifest EÚ, Agendu 2020, Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko, Reformu sociálne vylúčených spoločenstiev, Odvodový bonus, Spravme Slovensko vzdelanejším, Zdravotníctvo a Štíhly štát.

Manifest eurorealizmu

Sme eurorealisti. Na rozdiel od eurooptimistov, ktorí vravia, že ak niečo nefunguje, treba presunúť ďalšie kompetencie do Bruselu, a na rozdiel od europesimistov, ktorí požadujú vystúpenie z EÚ, vravíme my – eurorealisti, že Európska únia je síce vynikajúci projekt, ale potrebuje reformu.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4060/manifest-eurorealizmu/obsah


Agenda 2020

Milí priatelia, po rokoch prešľapovania na mieste a masívneho zhoršovania sa podnikateľského prostredia je najvyšší čas na zásadné ekonomické reformy. Treba znížiť dane, znížiť a zjednodušiť odvody, odbúrať bariéry v podnikaní, obmedziť byrokraciu a odstrániť korupciu. Tvoriť hodnoty sa musí znovu vyplácať.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4083/agenda-2020/obsah


Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko

Policajný zbor čelí klesajúcej dôvere obyvateľov Slovenska. Opätovné získanie dôvery občanov je popri lepšom a efektívnejšom fungovaní polície jedným z kľúčových cieľov. Výmena Roberta Kaliňáka a Tibora Gašpara, ktorí niesli primárnu zodpovednosť za zlú povesť slovenského PZ, sama o sebe nestačí. Treba spraviť viac

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4084/bezpecnejsie-a-spravodlivejsie-slovensko/obsah


Riešenie rómskych osád – SVS

Táto reforma je pre tých ľudí v SVS, ktorí chcú so svojím životom niečo urobiť. Je pre tých, ktorí sa chcú vymaniť vlastným pričinením z chudoby, z chatrče a získať perspektívu. Pre tých štát vytvorí možnosti, ktoré stačí využiť.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4061/riesenie-romskych-osad-svs/obsah


Odvodový bonus

Dnešný systém daní a odvodov je hyperkomplikovaný, nespravodlivý a plný byrokracie. Platíme jedny z najvyšších odvodov na svete. Zle nastavený systém sociálnych dávok drží znevýhodnených zamestnancov v pasci chudoby. Budúcich chudákov robíme aj zo živnostníkov. Okrem toho čelíme demografickej kríze, ktorá má potenciál naše verejné financie raz pochovať. Napriek tomu nezmyselne nastavený systém trestá snahu založiť si rodinu.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4082/odvodovy-bonus/obsah


Kvalitné školstvo

Spravme Slovensko vzdelanejším! Kvalitné vzdelanie považujeme tak za základ osobného rozvoja vlastného potenciálu jednotlivca, ako aj za základ rozvoja slobod‐ nej a úspešnej krajiny v 21. storočí. Je povinnosťou moderného štá‐ tu systém i kvalitu vzdelávania neustále zlepšovať a prispôsobovať novým potrebám spoločnosti. Vzdelávanie našich detí, rozvíjanie ich schopnosti kriticky myslieť a vidieť v množstve informácií po‐ trebné súvislosti, vytvárajú vhodné predpoklady na to, aby sa v bu‐ dúcnosti úspešne uplatnili v každodennom aj pracovnom živote.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4062/kvalitne-skolstvo/obsah


Fungujúce zdravotníctvo

S úrovňou slovenského zdravotníctva panuje všeobecná nespokojnosť. Nespokojní sú pacienti, sťažujú sa na zbytočné čakanie v čakárňach, na dezolátny stav nemocníc, na správanie sa lekárov a sestier. Nespokojní sú zdravotnícki i nezdravotnícki pracovníci, nespokojné sú sestry a aj lekári. Sťažujú sa na zlé finančné ocenenie, na preťaženosť, na nevhodné pracovné prostredie.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4063/fungujuce-zdravotnictvo/obsah


Štíhly a efektívny štát

Sme zvyknutí na kvalitné služby súkromného sektora , no v podobnej kvalite ich nevie zabezpečiť štát. Hlavnou príčinou je chýbajúca konkurencia. Štátne úrady nemajú konkurenciu tak, ako napr. komerčné banky. Nemusia teda súťažiť o klienta. Druhou príčinou je slabá transparentnosť služieb, ktoré štát pre občana poskytuje. Občan typicky nepozná rozsah služieb ani kvalitu, na ktorú má nárok.

Viac na: http://www.sas.sk/detail/4064/stihly-a-efektivny-stat/obsah

ĎALŠIE OBLASTI

Životné prostredie: 
https://www.sas.sk/detail/5421/zivotne-prostredie/obsah

Doprava: https://www.sas.sk/detail/4798/doprava/obsah

Pôdohospodárstvo: 
https://www.sas.sk/detail/4796/podohospodarstvo/obsah 

18 vylepšení volebného systému: https://www.sas.sk/detail/4068/18-vylepseni-volebneho-systemu/obsah 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá