Majetkové kauzy politikov nevieme odhaliť. Toto je dôvod

Koalícia sa nehrnie do sprísňovania majetkových priznaní. Výsledok – hoci sa za posledné mesiace vynorilo viacero káuz týkajúcich sa majetku politikov, v majetkových priznaniach neobjavíte žiaden problém.

Štandardný obrázok článku
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá