Kandidát Jozef Kanuščák získal širokú podporu: Som pripravený pracovať pre Lipany