Treba preveriť, či A. Danko nezískal titul JUDr. podvodom

Štandardný obrázok článku
Utajenie rigoróznej práce, ako aj ostatných náležitostí s ňou súvisiacich, ku ktorému sa odhodlal predseda parlamentu Andrej Danko spolu s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, je podľa strany Sloboda a Solidarita neobvyklé, extrémne a vymykajúce sa zaužívaným zvyklostiam.

„Takéto konanie vzbudzuje oprávnené podozrenie, že Andrej Danko mohol titul JUDr. získať v rozpore so zákonom o vysokých školách,“ povedala podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. 
Z trestnoprávneho pohľadu vzniká podľa SaS dôvodné podozrenie, že UMB konala protizákonne. „Rigoróznu prácu podľa našich zistení nie je možné utajiť ex post. V tomto prípade mohlo dôjsť aj k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, ak by sa potvrdilo, že Andrej Danko ako verejný činiteľ zneužil svoju funkciu na vyvinutie tlaku na UMB, aby konala protizákonne,“ uviedla Nicholsonová.
B. Gröhling: Ministerka školstva by mala iniciovať prešetrenie
Ak je žiak spokojný so známkami, ukáže žiacku knižku. Ak nie, skrýva ju. Podobne je to s pánom Dankom, tvrdí poslanec NR SR a tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling, podľa ktorého je neseriózne, keď banskobystrická univerzita napomáha utajovaniu jeho rigoróznej práce.
„Získanie právnického titulu je prestížna a dlhodobá záležitosť. Akékoľvek podozrenie na jeho nezákonné získanie musí byť riadne prešetrené. Obzvlášť, keď ide o druhého najvyššieho ústavného činiteľa v krajine,“ povedal B. Gröhling a na záver dodal: „Ministerka školstva Martina Lubyová by sa teraz mala postaviť na stranu všetkých študentov a iniciovať prešetrenie. Ako osobe pochádzajúcej z akademického prostredia by jej malo špeciálne záležať na tom, aby sa zistilo, či predseda Národnej rady SR získal svoj titul legitímnou cestou.“ 
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá